امروز : 1402/9/11 شنبه 22:04
نرم‌افزار رادیولوژی

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات و اسناد رادیولوژی (Radiology Management System : RMS)

با استقبال سازمان‌های بيمه‌گر از اطلاعات و اسناد مكانيزه در اواسط دهۀ هشتاد، كاربری سامانه‌های رايانه‌ای درمراكز تشخيص تصويربرداری پزشکی (راديولوژی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسكن و غيره) ابعاد جديدی يافت. تا قبل از آن، استفاده از كامپيوتر در اين مراكز، محدود به پردازش متن در «جوابدهی» بود.
نرم‌افزار راديولوژی (RMS.w) محصول شركت ره‌آورد رايانه، ابزاری قابل اعتماد برای پياده‌سازی مفهوم RIS دراين مراكز است. با ثبت اطلاعات بيماران در نرم افزار RMS.w و تشكيلِ پروندۀ الكترونیک (Electronic Patient Record)، ضمن صدور اسناد پذيرش (قبض، زيرنويس كليشه و غیره)، فايل مورد نياز برای ارائه به سازمان‌های بيمه‌گر نيز آماده می‌شود. استخراج گزارش‌های متنوع از فعاليت‌های مركز، با استفاده از Queryهای مورد نظر كاربران، از ديگر امكانات اين نرم‌افزار است. نرم افزار RMS.w شركت ره‌آورد رايانه، در عين حال دارای امكانات بسيار دقيق، سريع و آسان برای جوابدهی با استفاده از یک «واژه‌پرداز» ساده و چاپگرهای ليزری است.